Bitcoin – poláci na prvním místě, češi na posledním

Bitcoin je v Čechách stále neznámý pojem. Přitom naši sousedi poláci se dostali na světovou špičku ve využívání této digitální peer-to-peer měny. Je fakt, že se jedná o záležitost čerstvou a češi bývají v adoptování nových technologií poměrně vybíraví.

Co je Bitcoin?

.1 Bitcoin (neboli BTC) je digitální mince, uložená na vašem harddisku a zajištěná vaším privátním klíčem. Je dělitelná až na 8 desetinných míst (0.00000001 BTC) a můžete ji zaslat komukoliv skrze Internet. Můžete ji volně směňovat za USD [1], EUR [2] i další měny.

Platební transakce však nepotřebují ke zpracování žádnou centrální autoritu (banku, etc.), tu u Bitcoinu nahrazuje peer to peer síť důvěryhodných uzlů. Všechny transakce si uzly navzájem oznamují a publikují je veřejně do tzv. block chain (řetěz bloků, obdoba účetní knihy) [3]. Transakční poplatky jsou tak blízké nule (v tento okamžik jsou v platnosti pouze poplatky bránící přetěžování sítě množstvím nanoplateb).

Pro úschovu Bitcoinů můžete používat různé softwarové nebo on-line peněženky. Každá vám umožní generovat si neomezený počet Bitcoin adres pro příjem Bitcoinů. Síť je tak do jisté míry anonymní, jelikož jednotlivé účty (peněženky) jsou vedeny pod nic neříkajícími řetězci.

Emise Bitcoinů

Bitcoin software má otevřený zdrojový kód a iniciálně do něj byla vštěpena vlastnost bránící inflaci měny. Bylo řečeno, že Bitcoinů bude na světě jen 21.000.000 BTC. Způsob jakým se rozdělují (emitují) nové mince je v podstatě loterií. Každý server, který se účastní zpracovávání transakcí sítě má možnost věnovat energii a čas procesoru, aby získal šanci vyhrát v loterii 50BTC. Losování probíhá každých cca 10 – 30 minut. Tím algoritmus zajistil současně jak emisi mincí do ekonomiky, tak i spravedlivé odměňování a motivaci všem zúčastněným uzlům.

Proof of Work

Aby Bitcoin měl určitou vzácnost, je s účastí v loterii spojená investice do energie. CPU nebo spíše obvykle GPU řeší kolizní hashovací funkci sha1 a její výsledky předávají dál do sítě jako Proof of Work, tedy důkaz, že procesor byl zaměstnán. Obdobný způsob lze aplikovat v boji proti spamu. Proof of Work slouží jako důkaz o investici práce ze strany odesilatele a příjemce je bez tohoto důkazu email oprávněn odmítnout. [4]

Těžení Bitcoinů

Síť je sice v začátku, ale zájem o ni stále stoupá (viz graf návštěvnosti bitcoin.org). U nás bylo spuštěno první Bitcoin Fórum. Na Bitcash.cz naleznete též on-line peněženku k vyzkoušení a také Mining Pool pro společné těžení Bitcoinů. Takže pokud máte výkonný grafický akcelerátor, doporučuji vyzkoušet.

O vývoji Bitcoinu vás budeme dále informovat.

[1] www.mtgox.com
[2] www.bitmarket.eu
[3] www.blockexplorer.com
[4] www.hashcash.org
[5] bitcash.cz

Návštěvnost bitcoin.org se zvedla během dvou měsíců z nuly na 150.000 návštěvníků:

Návštěvnost Bitcoin.org podle compete.com
Návštěvnost Bitcoin.org podle compete.com

.

btc-trends

btc-trends-region

Podle Google Trends poláci vedou i před  USA…

btc-trends-lang

Za co platit SEO konzultanta?

Na webtrhu jsem zaznamenal žádost o radu od vydavatele časopisu DTEST. A protože si myslím, že klade velmi důležité otázky a současně je to téma, které by mělo zajímat i domainery, dovolil jsem si shrnout svou odpověď.

Jak odměňovat SEO konzultanta? Ideální by bylo to nějak navázat na získané předplatitele. Ale jak? Je to v praxi vůbec reálné, když tam hraje roli tolik faktorů?

Vykazování činnosti rozhodně není neřešitelné jak by se mohlo zdát. Pokud jste opravdu zaměřeni na výkon, tzn. počet předplatných, měli byste opravdu vyžadovat stejné měření efektivity i od práce SEO konzultanta. Práce je samozřejmě průběžná a přichází s nějakou iniciální statistikou návštěvnosti a jejích zdrojů (kolik z vyhledávačů X z jiných zdrojů). Dále musí statistika obsahovat konverzní poměr, tj. kolik procent uživatelů z vyhledávačů si předplatí dtest online.

V průběhu optimalizace Vám SEO konzultant bude doporučovat nebo přímo provádět určité úpravy webu apod., které Vám jakožto neprofesionálovi nic neřeknou, ale především by Vám měl dodat podklady pro sledování zmíněné statistiky a její vývoj. V případě úspěšné SEO kampaně by se měl po čase začít zvedat počet návštěv z vyhledávačů (kvantita) a současně by měla být procentuelní konverze předplatitelů stále stejná nebo vyšší (kvalita uživatelů).

Statistiku potřebujete dlouhodobou, abyste mohli očistit úspěšnost SEO od běžného sezóního trendu. Dále můžete jít do konkrétních detailů: tzn. počet návštěvníků z klíčového slova dtest, test auta, test monitorů. Oblast je to jistě široká, ale o to větší šance je uspět v těch sférách, kde je nízká konkurence. A na long-tailu lze širokým záběrem jen získat.

Podobným způsobem řešíme SEO u nás, protože je i zájem SEO konzultanta zainteresovat zadavatele na úspěšnosti. Stačí zadavateli dodat čísla, kterým rozumí a v případě, že uživatel může akci provést online (předplatit si dtest), je to výborně online měřitelné.

Ještě k vašim podotázkám: časová náročnost je pro vás irelevantní pokud si určíte částku za získání předplatitele a já vám zaměření na výkon opravdu vřele doporučuji.

Dále bych poradil, abyste se na čísla efektivity Vašeho webu podívali již nyní a zkusili si určit určité cíle (zvednou návštěvnost o X, zvednout konverzi o Y%). Současně máte jistě ohodnocen výnos z předplatitele, takže jste schopni dojít k číslům jako “kolik si mohu dovolit zaplatit za 1 předplatitele” a “kolik si mohu dovolit zaplatit za 1 návštěvníka” apod., které následně musíte konfrontovat s požadavky SEO konzultanta. A u velmi zavedeného webu (kterým dtest.cz s PR 7 je) je to klíčové.

Proti sobě stojí schopnost SEO konzultanta přinést vyšší návštěvnost a na straně druhé schopnosti Webmastera, resp. schopnost webu konvertovat návštěvníky na zákazníky, kteří přivedou peníze. Nákladově je potřeba vybalancovat obojí.

SEO je magie proto, že je milión způsobů jak SEO dělat. Každý má opravdu jiné nápady a “umění”, těch co je dělají se liší od 0 do 100% účinnosti. Naštěstí se dají výsledky přeložit na čísla a ta hovoří jasně. SEO je totiž nakonec naprosto exaktní věc.

CZ dropy jdou konečně do aukce…

Zdá se, že odchyty domén nezůstanou jen doménou několika zasvěcených. Světlo světa spatřil konečně první dropcatcher v zóně cz, který umožní předregistraci jmen veřejnosti a odchycené domény následně nabídne v aukci. Najdete ho na adrese Daukce.cz. Pokud sledujete náš monitoring expirací, znamená to pro vás příležitost ke vstupu na trh. Značná poptávka mezi veřejností je již více než rok a dá se očekávat vznik živého tržiště, které by mohlo také přinést určitý přehled o reálných cenách domén.

Zásadním faktem je, že za projektem stojí registrační robot Kraxnet, jehož úspěšnost začíná být skoro legendární. Není ale sám. travelmartin k tomu dodává:

S peti spolupracujicimi registratory mame pres 80% trhu.

Cena pro předregistraci je 200,- Kč tedy defacto za nejnižší možnou cenu (a tvrdě tak konkuruje subreg.cz). Velká příležitost to může být pro SEO společnosti, které mají svá data připravena a stačí jim denní monitoring dropů. Díky tomu, že obvykle stále pracují s čísly profitability daného webu či niche, mají velmi dobrý přehled o nákladech na inzerci na daná klíčová slova a mohou je využít k vytipování, ale především reálnému ocenění domén v případné aukci. A samozřejmě mají pro doménu již koncového zákazníka.

Proč je lepší CPM než PPC

Pokud se rozhodnete vynechat prostředníka a nabízet reklamu přímo koncovým zájemcům, je třeba vyřešit otázku ceny. Kromě atypických forem jsou nejpoužívanější dva oceňovací modely, na bázi zobrazení (CPM – cost per M neboli cena za tisíc zobrazení) a na bázi kliknutí (CPC – cost per click, aka PPC – price per click).

Při zachování stejných podmínek i objemu reklamního prostoru (množství servírovaných bannerů či textových linků) bývá výnosnost těchto modelů odlišná. Zatímco CPM abstrahuje od účinnosti (CTR – click through rate) banneru, CPC ji chtě nechtě musí zohledňovat, jelikož výnos je závislý na počtu kliknutí.


Banner i textový odkaz je možné na zakázku vytvořit s důrazem na uživatelovu akci (typicky kliknutí) anebo naopak reklamním sdělením potlačit akci a anebo nechat banner graficky splynout s obsahem. Vyšší klikanosti dosahují pochopitelně bannery bulvární, menší pak ty seriózní (které byste na svém webu spíše uvítali). Zajímavou skutečností je, že podle průzkumu CTR není závislá na animaci (i neanimované bannery /gify/ mohou mít vysokou CTR).


Grafik tvoří dle zadání inzerenta a logicky při tom musí vyjít z oceňovacího modelu. Při kontraktu na bázi CPC si tedy naběhnete tím, že musíte vyvažovat rozdíly v klikanosti bannerů rozdílnou cenou. Stejný postup aplikuje Google u Adwords, tedy při nedostatečné míře kliknutí inzerátu (= atraktivitě) vám zvýší cenu za proklik. O ceně – pokud nechcete nést riziko špatně designovaného banneru – tedy musíte vždy vyjednávat. A dokud neznáte míru prokliků jste znevýhodněni.


Naopak při prodeji reklamy za paušální CPM dáváte všem inzerentům možnost si konkurovat v počtu zobrazení, dobře plní svou roli, že inzerenti „jsou vidět“ a dovoluje vám nasadit jednoduchý oceňovací model na bázi ceny za tisíc zobrazení.


Ale jako veškerá spolupráce je i propagace o dvou stranách a vy se ve finále musíte řídit stejnými faktory, kterými posuzuje úspěch váš inzerent. Ať již „chce být vidět“, chce více příchozích návštěv anebo ještě lépe chce co nejvíce konverzí. Pak je na čase uvažovat o affiliate modelu a podílu na tržbách.


Alespoň z počátku nemohu než doporučit experimentování s různými modely spolupráce a jejich následné srovnání. Cesta přímé spolupráce může být různá, já osobně ovšem PPC model nechám Google Adsense a jiným tržištím (např. „již-rok-v-beta-verzi“ sKlik Partner), který jej vyřeší efektivněji. Napřímo vždy volím CPM.


Zbývá jen ladit reklamní plochy, umístění, barevnost, cílení reklam v jednotlivých sekcích, frequency capping a další detaily, protože co je dobré pro inzerenta je dobré i pro vás. Účinnost reklamních upoutávek se dramaticky mění, proto je testování alfou a omegou úspěšného prodeje reklamy. Úplně separátní kapitolou je pak získávání inzerentů a aktivní prodej reklamy.


Pro kompletní technické řešení reklamních ploch nelze doporučit jiný free server než openx.org (php/mysql). Kvůli bezpečnosti jsou však nutné časté aktualizace software. OpenX podporuje mnoho nastavení a statistik, včetně měření výnosů CPM i CPC. Nabízí zázemí jednotlivým inzerentů, kontrolu nad jejich kampaněmi a e-mailové notifikace. Chybí mu prakticky jen billing nebo možnost exportu pro billing. Věřím, že i toho se brzy dočkáme.


Jak oceňujete reklamu na svých stránkách vy?

WordPress domainer killer plug-in

Před pár dny vyšla nová verze velmi elegantního multi-domain pluginu pro WordPress. Hnízdo (hive) vám umožní provozovat více WP blogů nad jedním zdrojovým kódem (blogy sdílejí jádro enginu, pluginy i témata). Nasměrujete wwwroot domény na WP instalaci, skrze admin panel přidáte jméno a plugin pro něj za vás vytvoří separátní tabulky pod WP databází (označené prefixem odpovídajícím názvu domény).

Vtip je v tom, že plugin má jen pár kilobyte a umožní vám hromadně upgradovat nejen jádro, ale veškeré pluginy na vašich doménách. A co si budeme povídat, nezůstat s updaty pozadu je esenciální pro prevenci exploitů (a zajistit aktuálnost kódu na celém portfoliu minisites je složité). Hromadně můžete také zálohovat celé portfolio.

Hive není plnohodnotným hostingem WP blogů jako WP MU, kvůli své architektuře je vhodný pro single-publisher model. Díky poslední verzi WP Hive 0.5 můžete mapovat separátní WP blogy jak na domény tak na subdomény ale i pod-adresáře.

WordPress nejen že nabízí kostru pro vývoj minisite a umožňuje soustředit se více na obsah, ale dává obsahu řád a je jakožto používaný software dobře přenositelný, což zlepšuje možnost budoucího prodeje webu.