Bondora a Early repayment

Bondora nabízí dlužníkům podstatnou výhodu proti bankám. Zatímco ty chtějí při předčasném splacení úvěru od dlužníka zaplatit minimálně úroky až do doby původní splatnosti, Bondora umožňuje předčasné splacení zbývající jistiny úvěru zdarma a bez úroků.

To přináší riziko investorům, kteří obchodují na sekundárním trhu a nakupují jinak velmi kvalitní dluhopisy. Často za ně totiž platí více, než je nesplacená jistina. Částku prodávající navyšuje o svou přirážku (markup). Pokud ji tedy nedává pod cenou (discount), což se ale u kvalitních úvěrů neděje.

Pokud zaplatíte přirážku prodejci bondu, zaplatíte ihned fixní procento z jistiny úvěru (např. 10%). Částka je vám okamžitě ztržena z účtu a časem ji získáte zpět na přijatých úrocích z úvěru. Může se však stát, že dlužník využije svého práva a splatí úvěr předčasně. Vy tak “schytáte” 10% ztrátu, jelikož vám bude uhrazena jen nesplacená jistina (bez přiřážky, kterou inkasoval minulý věřitel).

Jak reálné je riziko předčasného splacení? Analyzoval jsem aktuální data z Bondory a na vzorku 13 833 záznamů o úvěrech starších alespoň dvou měsíců (v datasetu 60DaysFromFirstPayment = 1) odhadl aktuální míru rizika:

  • 1 431 (10.34%) úvěrů splaceno ihned ještě před započetím čerpání
  • 1 211 (8,75%) úvěrů bylo čerpáno ale splaceno předčasně (jako předčasně definuji v kratší lhůtě než konečná splatnost úvěru zkrácená o 31 dnů /je totiž běžné platit dvě poslední splátky najednou a pro nás z toho plyne minimální riziko/)

První skupina úvěrů se na sekundární trh nedostane. Čistě teoreticky je tedy nutné počítat při nákupu s přirážkou na sekundárním trhu s mírou rizika cca 8,75% a toto riziko promítat do našich nákupů (ideálně nakupovat mix zlevněných a podražených bondů). V průměru totiž o každou 12. sumu přirážky můžete přijít.

V kalkulacích je vhodné zohlednit i poplatek 1,5% Bondoře za zprostředkovaný nákup. I ten může potenciálně zůstat nepokrytý díky riziku předčasného splacení.