Krize v on-line reklamě? Zapomeňte…

Podle studie PricewaterhouseCoopers (PwC) ze 3. července bude on-line reklama růst celosvětově v řádech procent ročně. Konkrétně v České republice odhaduje letošní růst 3,3% a meziroční nárůst v roce 2013 až o 14%. Připomínám, že celý sektor internetové reklamy měl v minulém roce objem cca 5 miliard korun.

Hlavním faktorem má být nárust uživatelů internetu (který je meziročně v absolutních číslech o cca 400 až 500 tisíc lidí online více než ve srovnatelných měsících roku 2008) a přesun mobilních operátorů a zadavatelů reklamy na internet, dále přírustek internetových zprostředkovatelů a růst mobilního trhu, který umožňuje připojení více lidem.

Podle studie EU údajně stále třetina obyvatel evropské unie v životě nevyzkoušela internet a čtvrtina si dosud nesedla před klávesnici. Možnosti růstu tu tedy jsou.

Zdroj: PWC, Netmonitor