Za co platit SEO konzultanta?

Na webtrhu jsem zaznamenal žádost o radu od vydavatele časopisu DTEST. A protože si myslím, že klade velmi důležité otázky a současně je to téma, které by mělo zajímat i domainery, dovolil jsem si shrnout svou odpověď.

Jak odměňovat SEO konzultanta? Ideální by bylo to nějak navázat na získané předplatitele. Ale jak? Je to v praxi vůbec reálné, když tam hraje roli tolik faktorů?

Vykazování činnosti rozhodně není neřešitelné jak by se mohlo zdát. Pokud jste opravdu zaměřeni na výkon, tzn. počet předplatných, měli byste opravdu vyžadovat stejné měření efektivity i od práce SEO konzultanta. Práce je samozřejmě průběžná a přichází s nějakou iniciální statistikou návštěvnosti a jejích zdrojů (kolik z vyhledávačů X z jiných zdrojů). Dále musí statistika obsahovat konverzní poměr, tj. kolik procent uživatelů z vyhledávačů si předplatí dtest online.

V průběhu optimalizace Vám SEO konzultant bude doporučovat nebo přímo provádět určité úpravy webu apod., které Vám jakožto neprofesionálovi nic neřeknou, ale především by Vám měl dodat podklady pro sledování zmíněné statistiky a její vývoj. V případě úspěšné SEO kampaně by se měl po čase začít zvedat počet návštěv z vyhledávačů (kvantita) a současně by měla být procentuelní konverze předplatitelů stále stejná nebo vyšší (kvalita uživatelů).

Statistiku potřebujete dlouhodobou, abyste mohli očistit úspěšnost SEO od běžného sezóního trendu. Dále můžete jít do konkrétních detailů: tzn. počet návštěvníků z klíčového slova dtest, test auta, test monitorů. Oblast je to jistě široká, ale o to větší šance je uspět v těch sférách, kde je nízká konkurence. A na long-tailu lze širokým záběrem jen získat.

Podobným způsobem řešíme SEO u nás, protože je i zájem SEO konzultanta zainteresovat zadavatele na úspěšnosti. Stačí zadavateli dodat čísla, kterým rozumí a v případě, že uživatel může akci provést online (předplatit si dtest), je to výborně online měřitelné.

Ještě k vašim podotázkám: časová náročnost je pro vás irelevantní pokud si určíte částku za získání předplatitele a já vám zaměření na výkon opravdu vřele doporučuji.

Dále bych poradil, abyste se na čísla efektivity Vašeho webu podívali již nyní a zkusili si určit určité cíle (zvednou návštěvnost o X, zvednout konverzi o Y%). Současně máte jistě ohodnocen výnos z předplatitele, takže jste schopni dojít k číslům jako “kolik si mohu dovolit zaplatit za 1 předplatitele” a “kolik si mohu dovolit zaplatit za 1 návštěvníka” apod., které následně musíte konfrontovat s požadavky SEO konzultanta. A u velmi zavedeného webu (kterým dtest.cz s PR 7 je) je to klíčové.

Proti sobě stojí schopnost SEO konzultanta přinést vyšší návštěvnost a na straně druhé schopnosti Webmastera, resp. schopnost webu konvertovat návštěvníky na zákazníky, kteří přivedou peníze. Nákladově je potřeba vybalancovat obojí.

SEO je magie proto, že je milión způsobů jak SEO dělat. Každý má opravdu jiné nápady a “umění”, těch co je dělají se liší od 0 do 100% účinnosti. Naštěstí se dají výsledky přeložit na čísla a ta hovoří jasně. SEO je totiž nakonec naprosto exaktní věc.

One thought on “Za co platit SEO konzultanta?

  1. Vembl 21. 12. 2009 / 23.37

    Souhlasím s tím, že platba za výkon je to nejlepší řešení pro majitele qwbových stránek. Jenože on celý ten problém má i trochu jinou stránku.

    Pokud budu placen za předplatitele, tak jsem samozřejmě závislý i na výkonech webmastera (programátora webu, copywrightera a dalších lidí, kteří se podílí na tvorbě webu). Můžu na web přivést tisíce návštěvníků, ale nikdo si nic nekoupí, protože objednací formulář je špatně umístěný nebo příliš složitý na vyplnění, apod. Navíc nemohu dost dobře ručit za dosažení nějaké pozice ve výsledcích vyhledávání. Pokud se s klientem dohodnu na tom, že mi zaplatí za první pozici, tak se tam také nikdy nemusím dostat, a to nikoli proto, že by třeba člověk SEO neuměl, ale z různých jiných důvodů, které nezávisí na mé vůli (třeba Seznam nebude chtít něco indexovat nebo prostě konkurence dá více do optimalizace než můj klient, apod.).

    Proto je podle mého názoru nejlepší řešit SEO buď tak, že klient platí měsíční paušál a dostává přesný přehled toho co se pro něj za daný měsíc udělalo, včetně informací o posunu ve výsledcích vyhledávání, anebo se prostě dohodne částka za SEO, která se rozdělí na poloviny a jedna půlka se vyplatí hned a druhá po splnění cíle (dosažení pozic, získání určitého počtu objednávek, apod.).

    Tohle je můj názor. S platbou čistě za výkon jsem hodně často měl problémy (klient třeba nic nezaplatil a to i přes splnění cíle, apod.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *